Kategoria: 2009

Wspólnota Mieszkaniowa SKOROSZE IX - Zarządzanie i nadzór nad osiedlem Skorosze IX

Wadliwe piloty

Wadliwe piloty należy przekazywać do wymiany ochronie.Należy włożyć pilota w kopertę i opisać: nazwiskiem, numerem lokalu i telefonem kontaktowym.

Karty wejściowe – breloki

Istnieje możliwość dorobienia dodatkowego breloka. Koszt 35 zł za sztukę.Zamówienie należy złożyć mailem na adres: zarzad@skorosze9.org lub osobiście w Biurze Zarządu Wspólnoty.

Umowa Zarządu Nieruchomością Wspólną

14 września 2009 r. w Kancelarii Notarialnej Leszek Zabielski, Notariusze – Spółka Partnerska w Warszawie została podpisana Umowa Zarządu Nieruchomością Wspólną. W celu ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego prosimy kontaktować się z sekratariatem PIB EBEJOT Sp. z o.o.Wszystkie akty notarialne podpisywane są w Kancelarii Notarialnej p. Leszka Zabielskiego.

Przejęcie budynku przez zarząd

Pierwsze Akty Notarialne z mieszkańcami podpisywane będą od 14 września 2009 r.Wszelkich informacji dotyczących podpisywania Aktów Notarialnych udziela Deweloper.

Przetłumacz »